Home

First Chair Holding A/S

First Chair Holding A/S arbejder med at opbygge en portefølje af selvstændige konsulentvirksomheder, der har det til fælles, at de rådgiver

deres kunder på direktions- og bestyrelsesniveau inden for komplementerende forretningsområder. De virksomheder, vi vælger at investere i, er

alle veldrevne med en dygtig ledelse og god økonomi.


Typisk køber First Chair Holding A/S 60% af aktierne, mens virksomhedens ejere og ledere sidder på de resterende 40%. Virksomhederne indgår i

First Chair Group A/S, FCG, www.firstchairgroup.dk, der skal sikre synergieffekter og ikke mindst overordnet strategi- og forretningsudvikling og samarbejde til gavn for alle gruppens virksomheder.


Vi har i kraft af over 30 års erfaring med opbygning af egen virksomhed, ledelse, forretningsudvikling og kommunikation i danske og internationale selskaber en solid ballast til at kunne bistå med forretningsudvikling inden for de fleste brancher.

 

Kontakt

Jens F. Kofoed eller Søren M. Kofoed

First Chair Holding A/S • Jægersborg Allé 4 • DK-2920 Charlottenlund • Denmark


T1: +45 20 74 67 66 • T2: +45 28 26 23 18 • mail@firstchair.dk